Regulamin Rajdu Jaguar Club Poland

  1. Jaguar Club Poland jest prowadzony przez fundację Jaguar Club Poland Foundation, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000546973.
  2. Klub organizuje dwa Rajdy rocznie, w okresie wiosennym i jesiennym.
  3. Rajd organizowany jest przez Zarząd Fundacji przy czynnym udziale Kierownika Sekcji Regionalnej, regionu, w którym rajd jest planowany.
  4. Do czasu powstania Sekcji, Zarząd organizuje Rajd przy udziale Członków Klubu z danego regionu.
  5. Terminy rajdów są ogłaszane na stronie internetowej Klubu oraz na stronach współpracujących z klubem forów, z wyprzedzeniem minimum trzymiesięcznym.
  6. Członkowie Klubu zainteresowani udziałem w rajdzie, zgłaszają się drogą elektroniczną na adres ukazany w informacji o rajdzie.
  7. Opłata za udział w rajdzie jest uiszczana na konto Jaguar Club Poland, zgodnie z harmonogramem wpłat ogłaszanym wraz z Programem Rajdu.
  8. Każdy uczestnik rajdu otrzymuje Pakiet Uczestnika Rajdu identyfikujący go z udziałem w danej imprezie.
  9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
  10. W miarę możliwości lokalizacyjnych, podczas rajdu będą organizowane Wystawy samochodów uczestniczących w rajdzie. Na Wystawy zapraszani są nieodpłatnie inni użytkownicy samochodów marki Jaguar, nawet, gdy nie biorą udziału w rajdzie.

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Fundacji z dnia 6 marca 2015 r

.podpis