Regulamin Zlotu Jaguar Club Poland

  1. Jaguar Club Poland jest prowadzony przez fundację Jaguar Club Poland Foundation, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000546973.
  2. Klub organizuje coroczny ZLOT w okresie letnim.
  3. Zlot organizowany jest przez Zarząd Fundacji przy czynnym udziale Kierownika Sekcji Regionalnej, regionu, w którym zlot jest planowany.
  4. Do czasu powstania Sekcji, Zarząd organizuje Zlot przy udziale Członków Klubu z danego regionu.
  5. Termin zlotu jest ogłaszany na stronie internetowej klubu oraz na stronach współpracujących z klubem forów, z wyprzedzeniem minimum trzymiesięcznym.
  6. Członkowie Klubu zainteresowani udziałem w zlocie, zgłaszają się drogą elektroniczną na adres ukazany w informacji o zlocie.
  7. Opłata za udział w zlocie jest uiszczana na konto Jaguar Club Poland, zgodnie z harmonogramem wpłat ogłaszanym wraz z Programem Zlotu.
  8. Każdy uczestnik zlotu otrzymuje Pakiet Uczestnika Zlotu identyfikujący go z udziałem w danej imprezie.
  9. Uczestnicy zlotu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Fundacji z dnia 6 marzec 2015 roku.

podpis